«Чтобы развиваться и расти необходимо держаться своих корней»

Бакинский филиал Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова

Онлайн-семинар в рамках Университета здоровья

Sağlamlıq Universiteti çərçivəsində onlayn seminar 

19 mart 2022-ci il tarixində Sağlamlıq Universiteti çərçivəsində  növbəti  virtual seminar keçirilmişdir 300-dən çox iştirakçısı olan seminara müxtəlif şəhərlərdən və təhsil müəssisələrindən toplaşan nümayəndələr panik atakemosional tükənməyə həsr olunmuş məruzələrdən yararlanma imkanı əldə etmişlər.  

Seminarda İ.M.Seçenov adına BMDTU-nin (Seçenov Universiteti) Bakı filialının həkim-psixiatrı, Cəbrayılzadə Gülşən Ramiz qızı Panik atak nədir? Səbəbi və müalicəsi mövzusunda İ.M.Seçenov adına BMDTU-nin (Seçenov Universiteti) Bakı filialının Simulyasiya mərkəzinin klinik psixoloqu  Mustafayeva Nərgiz İsa qızı Emosional tükənmə mövzunda mühazirə ilə çıxış etmişlər. Məruzələr dinləyicilərin böyük marağına səbəb olmuş və sonda məruzəçilər dinləyicilərin mövzu ilə bağlı suallarını cavablandırmışlar. 

Seminarın  videoyazısı ilə aşağıdakı istinadda tanış olmaq mümkündür:  

Онлайн-семинар в рамках Университета здоровья 

19 марта 2022 года в рамках Университета здоровья прошел очередной онлайн-семинар. Более 300 участников семинара из разных городов и учебных заведений имели возможность ознакомиться с выступлениями, посвященными панической атаке и эмоциональному выгоранию. 

На семинаре  прочитали лекцию врач-психиатр Бакинского филиала Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Джабраилзаде Гюльшан Рамиз кызы по теме «Что такое панические атаки? Причины и лечение» и клинический психолог Симуляционного центра Бакинского филиала Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Мустафаева Наргиз Иса кызы по теме «Эмоциональное выгорание». Презентации вызвали большой интерес у аудитории и в конце спикеры ответили на вопросы аудитории, связанные с этими темами. 

С записью семинара можно ознакомиться по следующей ссылке: 

https://youtu.be/o3mpdoQhSBE