«Чтобы развиваться и расти необходимо держаться своих корней»

Бакинский филиал Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова

03.06.2023-cü il tarixində Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 100 illiyinə həsr olunmuş “Onkologiya dövrlərin başlanğıcında” adlı Beynəlxalq elmi-praktik konfransının cədvəli