«Чтобы развиваться и расти необходимо держаться своих корней»

Бакинский филиал Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова

Sağlamlıq Universiteti çərçivəsində Ümumdünya Diabet Günü ilə bağlı onlayn seminar

30 oktyabr 2021-ci il tarixində Sağlamlıq Universiteti çərçivəsində növbəti virtual seminar keçirilmişdir. 250-dən çox iştirakçısı olan seminara müxtəlif şəhərlərdən və təhsil müəssisələrindən toplaşan nümayəndələr şəkərli diabet və rasional qidalanmanın üstünlüklərinə həsr olunmuş məruzələrdən yararlanma imkanı əldə etmişlər.

Seminarda Bakı Sağlamlıq Mərkəzinin həkim-endokrinoloqu, t.ü.f.d. Əliyeva Nərgiz Rafiq qızı “İnsulin rezistentlik və şəkərli diabet” mövzusunda və İ.M.Seçenov adına Birinci Moskva Dövlət Tibb Universitetinin (Seçenov Universiteti) endokrinilogiya kafedrasının assistenti, həkim-endokronoloqu, dietoloqu, t.ü.f.d. Berkovskaya Marina Aronovna “Rasional qidalanma və sağlam həyat tərzi” mövzunda mühazirə ilə çıxış etmişlər. Məruzələr dinləyicilərin böyük marağına səbəb olmuş və sonda məruzəçilər dinləyicilərin mövzu ilə bağlı suallarını cavablandırmışlar.

Seminarın videoyazısı ilə aşağıdakı istinadda tanış olmaq mümkündür:

                 

В рамках Университета здоровья

Онлайн-семинар, посвященный Всемирному дню диабета

30 октября 2021 года в рамках Университета здоровья прошел очередной онлайн-семинар. Более 250 участников из разных городов и учебных заведений имели возможность ознакомиться с презентациями о диабете и преимуществах сбалансированного питания.

На семинаре прочитали лекцию врач-эндокринолог Бакинского Центра Здоровья, к.м.н. Алиева Наргиз Рафиг кызы по теме «Инсулин резистентность и сахарный диабет» и ассистент кафедры эндокринологии Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, врач-эндокринолог, диетолог, к.м.н. Берковская Марина Ароновна по теме «Рациональное питание и здоровый образ жизни». Презентации вызвали большой интерес у аудитории и в конце спикеры ответили на вопросы аудитории, связанные с этими темами.